Vesa Kämäräinen

Vesa Kämäräinen (TkT, KTM) on toiminut 15 vuottta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen parissa asiakkainaan sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin toimijoita. Vesalla on osaamista erityisesti uuden liiketoiminnan käynnistämisestä ja yritystoiminnan kehittämisestä terveydenhuollon alueella.  

Hänellä on näyttöä laajojen ja vaativien tutkimus- ja konsultointiprojektien toteuttamisesta sekä asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta ja tutkimustulosten kaupallistamisesta. Projektit ovat liittyneet mm. potilasprosessien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä mittaamiseen, johdon koulutuksiin, strategioihin sekä liiketoimintasuunnitelmien arviointiin ja tekemiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla 

Kämäräinen on toiminut aiemmin tutkijana ja tutkimusjohtajana Teknillisessä korkeakoulussa sekä logistiikan että terveydenhuollon johtamisen ja tuotannonohjauksen parissa. Nykyään Kämäräinen vastaa Nordic Healthcare Group Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä. Hän on myös aktiivinen sosiaali- ja terveydenhuollon johdon luennoitsija ja kouluttaja sekä start-up yritysten neuvonantaja. Koulutukseltaan Vesa on kauppatieteiden maisteri (logistiikka) ja tekniikan tohtori (logistiikka), hänellä on dosentuuri Aalto Yliopistossa.  

Ina Virkki-Ukeleghe

Ina Virkki-Ukeleghe on yli 25 vuoden kokemuksen omaava puheviestinnän konkari. Oppinsa Ina sai Jyväskylän ylipistosta, ja toimi Suomen Puheopiston koulutuspäällikkönä ennen yrittäjäksi siirtymistään. Ina toimii myös työnohjaajana johtajille, esimiehille ja työyhteisöille. Hän on kaikenlaiset puhujat nähnyt ja kouluttanut, lempeän määrätietoinen puheviestinnän taitaja, jonka ohjauksessa syntyy varmasti konkreettisia tuloksia.

Ina on kartuttanut kokemustaan mitä erilaisimmista organisaatioista, työyhteisöistä ja niiden eri tasoilta. Sekä julkinen että yksityinen sektori ovat hänelle yhtä lailla tuttuja. Ina on usein mukana organisaatioiden tai niissä tapahtuneiden muutosten alkutaipaleella. Tällöin työyhteisöt tarvitsevat uusia tapoja tehokkaaseen ja samalla työntekijöiden hyvinvointia ylläpitävään viestintään ja kommunikointiin. Kun ihmiset eivät tunne oloaan varmaksi uudessa tilanteessa, eivätkä uudet roolit ole vielä vakiintuneita, ihmisen työteho ja hyvinvointi laskevat. Erityisesti näissä tilanteissa Ina on erittäin kokenut.

Ina ohjaa ilmaisun käyttöä persoonaa tukien, ja innoittaa sekä monipuoliseen kommunikaatioon että rakentavaan viestintään. Niin ikään yksi hänen vahvuuksistaan on vahva kokemus arkipäivän monikulttuurisuudesta. Hän on herätellyt rohkeutta avata suunsa ja vahvistanut monien yksilöiden kommunikaatiotaitoja. Moni työssään esiintyvä onkin vuosien varrella saanut häneltä ideoita ja tukea omaan tapaansa toimia työelämän tärkeissä viestintätilanteissa. Virkki-Ukeleghe toimii niin yhteistyöyrityksen eduksi kuin yksilön tavoitteiden edistymiseksi.