Kollegiaalisuuden taikaa ja tuhoa työelämässä

Hyvä kollegiaalisuus on kuin voimavara, joka nostaa työyhteisön uusiin ulottuvuuksiin. Se synnyttää luovuutta, tehostaa tiimityöskentelyä ja parantaa työilmapiiriä. Toisaalta huono kollegiaalisuus voi olla työyhteisön myrkky, joka hidastaa edistymistä ja nakertaa henkistä hyvinvointia.

Hyvän kollegiaalisuuden lumo

Työpaikalla hyvä kollegiaalisuus muuttaa yksitoikkoisen päivän työn imuksi. Hyvät työkaverit ovat kuin taikajuomaa, joka tekee tiimityöskentelystä sulavaa tanssia. Silloin yksilön työpanoksen arvostaminen on itsestäänselvyys ja erimielisyydet sovitaan ilman kaunaa. Hyvät kollegat voivat olla jopa vahvin syy työpaikalla viihtymiseen tai työhön jäämiseen.

Hyvä kollegiaalisuus on myös avaintekijä luovuudelle ja innovatiivisuudelle. Kun tiimissä vallitsee positiivinen ilmapiiri, ideat lentävät vapaammin. Yhdessä luodut ratkaisut ovat usein nerokkaampia ja mokat helpompi sietää. Tällaisessa työympäristö ei pelätä virheitä, vaan ne ovat oppimiskokemuksia.

Huonon kollegiaalisuuden karikot

Valitettavasti kaikki eivät ole yhtä onnekkaita kokeakseen työyhteisönsä harmonian. Huono kollegiaalisuus voi tehdä päivittäisestä työnteosta todellisen painajaisen. Se voi ilmetä piikikkäinä huomautuksina, vähättelynä tai jatkuvana puuttumisena toisen töihin kollegiaalisuuden nimeen vannoen.

Kuvassa on kaksi naiskollegaa.

Huono kollegiaalisuus rakentaa työpaikalle lasiseiniä ja -kattoja, jotka erottavat tiimin osiin ja estävät avoimen kommunikaation. Työntekijät voivat tuntea olevansa yksin, vaikka heidän ympärillään olisi ihmisiä. Tällainen ilmapiiri voi johtaa työmotivaation laskuun ja työssä uupumiseen.

Kollegiaalisuuden rakentaminen

Ei ole koskaan liian myöhäistä luoda parempaa kollegiaalisuutta työpaikalla. Positiivisen muutoksen luominen voi alkaa pienistä teoista, kuten ystävällisestä tervehdyksestä tai kannustavasta sanasta. Työyhteisö voi myös järjestää yhteisiä tapahtumia ja tiimipalavereita, jotka vahvistavat yhteishenkeä. Kollegiaalisuudesta tulee puhua rohkeasti ja sille on luotava pelisäännöt.

Hyvä kollegiaalisuus ei ole pelkästään yksilöiden vastuulla. Johtajilla on keskeinen rooli työpaikan kannustavan ja avoimen ilmapiirin luomisessa. Keskinäistä arvostusta voidaan vahvistaa palkitsemalla tiimin saavutuksia ja tarjoamalla mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Kollegiaalisuus ei ole pelkkä sivujuonne työelämässä vaan sen ydin. Se on työyhteisön salainen ase, joka voi joko kohottaa sen uusiin korkeuksiin tai vetää sen uppeluksiin. Työpaikalla jokainen meistä luo yhteistä työilmapiiriä, joten valinta on lopulta meidän jokaisen käsissä.

Oletko sinä hyvä kollega?

Edumar – Meiltä löydät monipuolisen, ajankohtaisen ja laadukkaan koulutustarjonnan. Jos et löydä sopivaa koulutusta valmiista tarjonnastamme, suunnittelemme tarpeitanne vastaavan koulutuksen. Ota yhteyttä!

Viisi asiaa neuroepätyypillisyydestä, jotka jokaisen tulisi koulussa tietää

Neuroepätyypillisyyksiin kuluvat esimerkiksi autismispektrihäiriö, ADHD ja dysleksia, mutta ne eivät ole vain diagnooseja. Ne ovat portteja ainutlaatuiseen tapaan nähdä ja kokea koulun arki.

Koulumaailma on kuin lumipeite, joka peittää alleen monia haasteita ja mahdollisuuksia. Koulun tulisi olla paikka, jossa jokainen lapsi voi oppia, kasvaa ja tuntea olonsa tervetulleeksi, riippumatta muun muassa heidän neurologisista eroistaan.

 Seuraavana on viisi perusajatusta neuroepätyypillisyyksien koulumaailmasta ja koulupäivien sujumisesta.

1. Ymmärtäminen on avain

Ensimmäinen askel neuroepätyypillisten oppilaiden tukemiseen koulussa on ymmärtää, mitä he käyvät läpi. Jokainen lapsi on yksilöllinen, ja heidän tarpeensa voivat vaihdella suuresti. Tärkeää on tunnistaa heidän koulun arkeen tuomat erilaiset tavat ajatella ja kokea maailmaa.

Kun opettajat, vanhemmat ja muut kouluyhteisön jäsenet ymmärtävät näitä eroja, he voivat tarjota parempaa tukea ja mahdollisuuksia kaikille oppilaille. Näin erilaisuudesta tulee arkinen ja tavallinen osa koulun arkea. Koulukaverit huomaavat toisissaan lopulta enemmän samanlaisuutta kuin erilaisuutta.

2. Inklusiivinen koulutus

Osallistava ja yhdenvertainen koulutus on lähestymistapa, jolla pyritään huomioimaan kaikki koulun oppilaat. Tämä tarkoittaa, että koulutusjärjestelmän tulisi olla joustava ja tarjota resursseja neuroepätyypillisiin oppimistarpeisiin. Siksi koulun arkeen tarvitaan riittävästi erityisopettajia, koulunkäynninohjaajia, psykiatrisia sairaanhoitajia ja muita ammattilaisia. Myös opettajien opetusresurssien ja täydennyskoulutuksen inklusiivisen opetuksen keinovalikoimasta on oltava kunnossa.

3. Yksilölliset opetusmenetelmät

Neuroepätyypilliset oppilaat hyötyvät usein yksilöllisistä opetusmenetelmistä. Yksi oppilas voi tarvita enemmän visuaalista materiaalia, toinen hyötyy selkeästä aikataulusta ja rakenteellisesta ympäristöstä. On hyvä muistaa, että tällainen lähestymistapa lisää ymmärrystä myös koulukavereiden kesken. Koulujen tulisi tarjota monipuolisia ja osallistavia opetusmenetelmiä, joita treenataan yhdessä kaikkien lasten kanssa.

4. Lähiaikuisten osallistaminen

Lähiaikuiset ovat tärkeässä roolissa tukemassa neuroepätyypillisiä oppilaita. Heidän kanssaan tulisi pyrkiä yhteisymmärrykseen lapsen tarpeiden tunnistamiseksi ja tukemiseksi. Hyvät neuvottelutaidot ja yhteiset yhdenvertaisuussäännöt toimivat hyvänä lähtökohtana onnistuneille koulupäiville. Parhaimmillaan yhteistyö koulun, tukea antavien tahojen ja kodin välillä voi auttaa luomaan vahvan tukiverkoston, joka tukee oppilasta hänen kasvussaan ja opintopolun varrella.

5. Tuki koulukiusaamista vastaan

Koulukiusaaminen on valitettavan yleinen neuroepätyypillisten oppilaiden kokemus. Erilaisuus voi korostua väärällä tavoin koulun arjessa, ja tehdä lapsesta kiusaamisen maalitaulun. Koulujen tulisi ryhtyä tiukkoihin toimenpiteisiin kiusaamisen torjumiseksi ja luoda turvallinen ympäristö kaikille oppilaille. Esimerkiksi kiusaamista ehkäisevät ohjelmat, toimintatavat ja tukioppilastoiminta auttavat opettamaan oppilaille empatiaa ja kunnioitusta erilaisuutta kohtaan.

 

Edumar – Meiltä löydät monipuolisen, ajankohtaisen ja laadukkaan koulutustarjonnan. Jos et löydä sopivaa koulutusta valmiista tarjonnastamme, suunnittelemme tarpeitanne vastaavan koulutuksen. Ota yhteyttä!