Jenni Kallio

KM, luokan- ja erityisluokanopettaja, työnohjaaja, väitöskirjatutkija, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja sekä luovan taide-  ja kehoterapeuttisen työskentelyn ammattilainen. Jennin erityisosaamista ovat vaativa erityinen tuki, haastavien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa työskentely, lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä koulukulttuurin, moniammatillisen yhteistyön ja ammattikasvattajan työn kehittäminen jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, osallisuutta ja elämäntaitoja vahvistavaan, yhteisöllisyyttä rakentavaan suuntaan. Jennin sydämen asia ja väitöstutkimuksen aihe on kehittää suomalaista koulua aidosti inklusiiviseksi, paikaksi jossa kukaan lapsi tai nuori ei jää syrjään.